Gå til innholdet

PHARMAQ Analytiq sin metode for kontroll av smoltstatus er nå akkreditert

Vi har gleden av å meddele at vår analysemetode for ATPase har gjennomgått en grundig kvalitetsprosess og nå er akkreditert hos Norsk akkreditering.

I dag dør årlig i størrelsesorden 40 millioner smolt i merdene (Risikovurdering Norsk Fiskeoppdrett 2013, Havforskningsinstituttet). Infeksjoner, kvalitet av settefisk og håndtering i sjø er de store bidragsyterne til dette tapet. PHARMAQ Analytiq skjerper nå kontrollen av smolt og ønsker å bidra med å redusere svinn i form av en enda tryggere ATPase-analyse. Vi har gleden av å meddele at vår analysemetode for ATPase har gjennomgått en grundig kvalitetsprosess og nå er akkreditert hos Norsk akkreditering.

Ved at analysemetoden nå er akkreditert, stilles det enda strengere krav til oss som leverandør med hensyn til kalibrering, sporing gjennom hele prosessen, og at vi kan repetere og reprodusere våre analysesvar. «Dette er en anerkjennelse av at metoden vi benytter er teknisk solid og gir ytterligere trygghet for våre kunder om at våre analysesvar og rådgivning bærer høy grad av kvalitet», konkluderer kvalitetsleder Bjørn R. Sveinsbø.

Optimalisere prøveuttak


Som følge av økt fokus på sporing vil vi fase inn nye prøverør i løpet av våren 2015. Vårt nye sporingssystem vil gi oss og kunde god oversikt i analyseprosessen helt fra utsending av prøverør til ferdig utført analyse. Tidspunkt for gjennomføring av prøveuttak har betydning for tolkning av det helhetlige analyseresultatet. Vi ser at sluttverdier for ATPase kan variere fra anlegg til anlegg, men når man dokumenterer en stigende trend fra det viktige 0-uttaket er tilbakemeldinger fra sjø nesten utelukkende positive. Det er viktig at hele apparatet (transport og mottaker) rundt overføring av smolt fra ferskvann til sjø er fleksibelt, slik at man kan agere raskt om smolten er tidlig klar, eller utsette overføring dersom smolten trenger mer tid. Smoltens biologi må være første prioritet.

Et kvalitetsløft av analysemetoden kombinert med et økt fokus på selve smolten håper vi kan være et av bidragene til en friskere fisk i 2015.

Les mer om vårt akkrediteringomfang her.


Asbjørn Dyrkorn Løland
Salg og markedssjef
Dette er en anerkjennelse av at metoden vi benytter er teknisk solid og gir ytterligere trygghet for våre kunder om at våre analysesvar og rådgivning bærer høy grad av kvalitet

Oddvar Repstad, kvalitetslederThormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as