Gå til innholdet

Smoltifisering hos laks

Smoltifisering påvirkes av en rekke faktorer slik som lys, temperatur, vannkvalitet og genetikk. PHARMAQ Analytiq har analysert flere hundre tusen smolt siden 2001 og tilbyr i dag to ulike analyseverktøy for smoltstatus!

Med økt fokus på å produsere større smolt, og stadig nye utviklinger i produksjonsmetoder som innebærer store resirkuleringsanlegg og sjøvannsinntak, er det behov for nye og mer detaljerte analyseverktøy for objektive mål på smoltifisering. Stor smolt kan være mer uforutsigbar i smoltifiseringsforløpet enn smolt av tradisjonell størrelse, og responderer derfor ikke nødvendigvis som forventet på lysstyring. Det er da viktig å ha mulighet til å kunne benytte seg av analyseverktøy som gir svar i høyere oppløsning enn den tradisjonelle ATPase-analysen. 

Bilde av prøverør for ATPase

Analyse av gjellevev avslører fiskens sjøvannstoleranse.

SmoltVision er en realtime RT-PCR-metode som baserer seg på å måle genuttrykket på ulike gener hos Atlantisk laks, som er aktiv under fiskens smoltifisering. I praksis betyr dette at vi kan si noe om kommende enzymaktivitet i gjellevevet vil bestå av ferskvannsATPase, sjøvannsATPase eller en kombinasjon.  Med SmoltVision vil en derfor kunne få tidligere informasjon om avvikende smoltifiseringsforløp, og i tillegg kunne få en indikasjon på underliggende faktorer som kan påvirke smoltifisering, slik som problemer med vannkvalitet og sykdommer. En ekstra fordel med analysen er at i tilfeller hvor det skulle være mistanke om sykdom, vil det kunne utføres vanlig PCR analyse på det samme prøvematerialet, og du vil dermed spare tid på å slippe å ta ut nye prøver. 

SmoltVision er et verdifullt analyseverktøy for alle som måtte oppleve uforutsette hendelser i produksjonsforløpet, som ønsker ytterligere informasjon om smolten sin, eller som ønsker å bygge opp data om optimale og avvikende smoltifiseringsforløp for sitt anlegg og sin fisk. 

Vi tilbyr dermed to ulike løsninger for deg i dag. Vår tradisjonelle ATPase og vårt nye verktøy SmoltVision. Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige for mer informasjon om de ulike analysene.

Vår Na+K+ATPase-analyse er akkreditert. Les mer om vårt akkrediteringomfang her.

Analysesvar vil foreligge i løpet av 3 virkedager etter mottak eller 1 virkedag ved hasteprøver.


Elise Hjelle
Advisor Smolt

Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as