Gå til innholdet

Smoltifisering hos laks

Smoltifisering påvirkes av en rekke faktorer slik som lys, temperatur, vannkvalitet og genetikk. PHARMAQ Analytiq har analysert flere hundre tusen smolt siden 2001.

Med økt fokus på å produsere større smolt, og stadig nye utviklinger i produksjonsmetoder som innebærer store resirkuleringsanlegg og sjøvannsinntak, er det behov for nye og mer detaljerte analyseverktøy for objektive mål på smoltifisering. Stor smolt kan være mer uforutsigbar i smoltifiseringsforløpet enn smolt av tradisjonell størrelse, og responderer derfor ikke nødvendigvis som forventet på lysstyring. Det er da viktig å ha mulighet til å kunne benytte seg av analyseverktøy som gir svar i høyere oppløsning enn den tradisjonelle ATPase-analysen. 

Bilde av prøverør for ATPase

Analyse av gjellevev avslører fiskens sjøvannstoleranse.

SmoltVision er en realtime RT-PCR-metode som baserer seg på å måle genuttrykket på ulike gener hos Atlantisk laks, som er aktiv under fiskens smoltifisering. I praksis betyr dette at vi kan si noe om kommende enzymaktivitet i gjellevevet vil bestå av ferskvannsATPase, sjøvannsATPase eller en kombinasjon.  Med SmoltVision vil en derfor kunne få tidligere informasjon om avvikende smoltifiseringsforløp, og i tillegg kunne få en indikasjon på underliggende faktorer som kan påvirke smoltifisering, slik som problemer med vannkvalitet og sykdommer. En ekstra fordel med analysen er at i tilfeller hvor det skulle være mistanke om sykdom, vil det kunne utføres vanlig PCR analyse på det samme prøvematerialet, og du vil dermed spare tid på å slippe å ta ut nye prøver. 

SmoltVision er et verdifullt analyseverktøy for alle som måtte oppleve uforutsette hendelser i produksjonsforløpet, som ønsker ytterligere informasjon om smolten sin, eller som ønsker å bygge opp data om optimale og avvikende smoltifiseringsforløp for sitt anlegg og sin fisk. 

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige for mer informasjon.

Analysesvar vil foreligge i løpet av 3 virkedager etter mottak eller 1 virkedag ved hasteprøver.


Elise Hjelle
Product Manager Smolt

Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as