Gå til innholdet

REAL-TIME qPCR

PHARMAQ Analytiq tilbyr analyser og rådgivning som gir deg kontroll og bedre innsikt når du skal ta beslutninger vedrørende sykdomsstatus, som en del av et overordnet fokus på forebyggende fiskehelse- og velferd. Vi benytter molekylærbiologiske metoder som gir en konkret og objektiv status på blant annet tilstedeværelse og relativ mengde av virus, bakterier og parasitter i fisken samtidig med total prevalens i en fiskegruppe-, populasjon- eller region.

Slik kunnskap om agens, gjerne i kombinasjon med histologiske undersøkelser og mikrobiell analyse, muliggjør en helhetlig evaluering av risiko for smittespredning, tilstedeværelse av husstammer eller vurdering av om fisken har et  «friskt nok» hjerte eller «friske nok» gjeller til å tåle den behandlingen den er tenkt å utsettes for. Ved at man til enhver tid har kontroll på helsestatus, får man bedre tid til å planlegge og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge sykdom og bedre velferden. Vi kan tilby real-time qPCR for alle agens på laks, regnbueørret og rognkjeks. Bredden i utvalget av våre tilgjengelige analyser muliggjør både omfattende oppklaring ved sykdom, og skreddersydd tilpasning av overvåkningsprogram for enkeltlokaliteter.Stian Nylund
R&D Manager
Liv Sandlund
Scientist
Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as