Gå til innholdet

Zoetis kjøper Fish Vet Group og øker analyse kapasiteten til oppdrettsnæringen

Styrking av laboratorie- og miljøtesting som kompletterer Pharmaqs tilbud til fiskeprodusenter i sentrale akvakulturmarkeder

PARSIPPANY, N.J.– 1. juli 2020 – Zoetis har i dag kunngjort at selskapet har kjøpt Fish Vet Group av Benchmark Holdings, PLC, som et strategisk tilskudd til Pharmaq som utvikler og markedsfører fiskehelseprodukter og vaksiner og tilbyr tjenester innen vaksinasjon og diagnostikk til oppdrettsnæringen. Oppkjøpet av Fish Vet Group øker tilstedeværelsen i sentrale markeder, og utvider porteføljen innen analyser som tilbys av Pharmaq Analytiq.

Fish Vet Group har hovedkontor i Inverness (Skottland) med tilhørende diagnostiske laboratorier der, samt i Norge, Irland og Chile, hvor selskapet også tilbyr veterinærtjenester og bakteriologi-, histologi- og PCR-tjenester. For å bistå fiskeoppdrettere med å overholde strenge miljøstandarder tilbyr Fish Vet Group undersøkelser og analyser for å overvåke potensielle miljøvirkninger og sikre ansvarlig behandling av fiskesykdommer som en del av en bærekraftig akvakulturindustri. Tester og medfølgende analyser fra Fish Vet Group hjelper produsenter med overvåkning av fiskehelse i oppdrettsanlegg, analyser til hjelp for etablering av anlegg på nye steder, sedimentanalyser og informasjon som kreves av regulatoriske myndigheter. Laboratorieanalysene omfatter bl.a. taksonomi av marine bunnorganismer og bunnorganismer i ferskvann, kjemiske analyser av sedimenter og analyser av vannkvalitet.


«Oppdrett av frisk fisk for å møte etterspørselen fra verdens voksende befolkning samtidig som det tas hensyn til miljøet, er av avgjørende betydning for en sunnere og mer bærekraftig fremtid», sier Rob Kelly, Executive Vice President og President of International Operations i Zoetis. «Innovative styringsverktøy for fiskehelse, som omfatter et bredt spekter av produkter og tjenester, vil bidra til at vi kan oppfylle kundenes behov på en bedre måte. Vi er svært glade over å kunne ønske Fish Vet Group velkommen til Pharmaq og at vi sammen kan tilby oppdrettere et enda bedre utvalg av løsninger innen fiskehelse.»


«Vi er svært glade over å bli en del av teamet i Pharmaq Analytiq, det gjør at vi kan utvide vårt tilbud innen fiskehelse-, miljø- og diagnosetjenester», sier Jan Petter Berg, Global Manager i Fish Vet Group. «Vi ser frem til å fortsette å levere tjenester til våre kunder og å fremme god fiskehelse i oppdrettsanlegg over hele verden.»


Oppdrettsfisk er en av de raskest voksende kildene til animalske proteiner.1 Den fallende tilgangen på villfisk og verdens voksende befolkning gjør det viktig med innovative styringsverktøy for fiskehelse for å videreutvikle en trygg og bærekraftig forsyning av næringsrik sjømat. Som global leder innen fiskehelse og vaksiner støtter Pharmaq, som ble kjøpt opp av Zoetis i 2015, en bærekraftig vekst i den globale akvakulturbransjen. I tillegg til vaksiner og fiskehelseprodukter tilbyr Pharmaq også vaksineringsmaskiner og -tjenester fra Pharmaq Fishteq og analysetjenester fra PHARMAQ Analytiq som Fish Vet Group nå vil være en del av. Pharmaqs forsknings- og produksjonsanlegg er basert i Norge med global tilstedeværelse i kommersielle fiskeoppdrettsmarkeder.


Om Zoetis

Zoetis er det ledende selskapet innen dyrehelse og arbeider for å støtte sine kunder og deres virksomhet. Med mer enn 65 års erfaring innen dyrehelse oppdager, utvikler, fremstiller og markedsfører Zoetis medisiner, vaksiner og diagnostiske produkter som kompletteres av utstyr, gentester og løsninger for presis matproduksjon. Zoetis leverer tjenester til veterinærer, produsenter og oppdrettere av hus- og kjæledyr og selger produkter i mer enn 100 land. I 2019 hadde selskapet rundt 10 600 ansatte og genererte en årlig inntekt på USD 6,3 milliarder. Se www.zoetis.com for mer informasjon.


Om Fish Vet Group

Fish Vet Group er en del av Benchmarks dyrehelsedivisjon og er verdens største leverandør av dedikerte evidensbaserte veterinær tjenester, diagnostiske teknologier og miljøovervåking til akvakultursektoren. I tillegg til hovedkontoret i Inverness driver Fish Vet Group virksomhet i Irland, Chile og Norge. Se www.fishvetgroup.com for mer informasjon.


Fremtidsrettet informasjon

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser som gjenspeiler Zoetis' nåværende syn med hensyn til forretningsplaner eller -prospekter, fremtidige driftsresultater eller finansielle resultater, fremtidig styring, fremtidige driftsmodeller, forventninger med hensyn til produkter, forventninger med hensyn til oppkjøpte selskapers resultater og vår evne til å integrere ny virksomhet, forventninger med hensyn til den finansielle innvirkningen av oppkjøp, fremtidig bruk av kontantbetaling og betaling av utbytte og andre hendelser i fremtiden.

Disse uttalelsene utgjør ingen garanti for fremtidige resultater eller handlinger. Fremtidsrettede uttalelser er forbundet med risikoer og usikkerheter. Hvis en eller flere av disse risikoene eller usikkerhetene blir virkelige, eller hvis ledelsens underliggende antagelser viser seg å være feil, kan de faktiske resultatene avvike betydelig fra de som forventes i en fremtidsrettet uttalelse. Fremtidsrettede uttalelser gjelder bare fra og med den datoen de fremsettes. Zoetis frasier seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å oppdatere eller revidere fremtidsrettede uttalelser, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. En mer omfattende liste over og beskrivelse av risikoer, usikkerheter og annet finnes i vår årlige Form 10-K-rapport for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2019, inkludert i avsnittene «Forward-Looking Statements and Factors That May Affect Future Results» og «Item 1A. Risk Factors» i vår kvartalsvise Form 10-Q-rapport og i våre gjeldende Form 8-K-rapporter. Disse rapportene og etterfølgende rapporter er tilgjengelig på www.sec.gov, www.zoetis.com eller på forespørsel fra Zoetis.


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as