Gå til innholdet

Nytt laboratorie åpnet på Rørvik

PHARMAQ Analytiq har åpnet det nye Real-Time PCR-laboratoriet på Rørvik, og vi ønsker alle våre kunder langs Namdalskysten velkommen til å levere inn prøver her fra nå av. PHARMAQ Analytiq sin ISO-17025 akkreditering er utvidet til også å gjelde avdeling Rørvik.

PHARMAQ Analytiq avdeling Rørvik holder til i første etasje i den nye næringsklyngen Innovarena i Rørvik sentrum.  Sammen med et 30-talls bedrifter fra marin og maritim sektor ønsker vi med dette å bidra til en styrking av strategisk viktig kompetanse for oppdrettsnæringen på Namdalskysten. Laboratoriet på Rørvik inneholder moderne teknologi og vår ambisjon med å tilgjengeliggjøre akkrediterte analyser og kompetanse til denne regionen er å gi fiskehelsetjenestene og oppdretterne en nær partner som kan bidra til mer kunnskap for å kunne møte utfordringer og videreutvikle oppdrett i Namdalsregionen. Avdelingen på Rørvik vil utføre Smoltvision- og PCR-analyser for alle kjente agens, mens histologi- og mikrobiologi prøver vil vi videresende til PHARMAQ Analytiq avdeling Bergen.


Praktisk

Laboratoriet driftes av laboratorieansvarlig Kristina Savic, Ingrid Hagerup og Bernt Melgård er lokale kundekonsulenter. Vi er dermed representert på Rørvik med sterkt team som kan både utføre analyser og svare på spørsmål fra dere ifbm prøveuttak, innsendelse og analysetilbud.

Innovarena er normalt åpen fra 08-16 mandag til torsdag / 08-15 fredag, og dere er hjertelig velkommen til både å sende inn prøver til vår adresse på Røvik, eller møte opp personlig. Vi er bemannet mellom klokken 08 og 16 alle virkedager, men siden vi forventer høy aktivitet på laboratoriet så er det ikke alltid vi kan stille med personlig betjening ved drop-in besøk. Derfor har vi installert en vareluke som alltid vil være åpen for trygg levering inn i våre lokaler. Vareluken vippes enkelt ut, og prøvene legges i før luken skyves tilbake i lukket posisjon. Da seiler prøvene trygt ned i vår polstrete oppsamler på innsiden. Størrelsen på luken er tilpasset pakker med dimensjon 250x350x160 mm, og slike isoporesker kan dere få tilsendt fra oss ved behov. Dersom det er behov for å levere inn større pakker, så må dette avtales med oss i forkant slik at vi kan ta dem i mot personlig.

I forbindelse med smittereduserende tiltak innført av Innovarena, så er hovedinngangsdør stengt, og vil forbli stengt frem til 1. juni. I tiden frem til da vil Ingrid Hagerup være tilgjengelig for å bemanne døren for innlevering av prøver. Hun kan kontaktes på telefon: +47 414 15 847, når dere ankommer Innovarena.


PCR og Smoltvision

Prøver til Real-Time PCR må leveres inn i rack (PCR boks) eller ziplock poser. Vi foretrekker rack, og setter stor pris på om ulike vev kan plasseres hver for seg. Dette sikrer et smidig mottak hos oss og er med på å trygge våre svarfrister ut til dere! Uttaksveileder og barkodeskjema finnes i menyen til høyre.

I tillegg til å utføre Real-Time PCR og Smoltvision analyser på laboratoriet, så vil PHARMAQ Analytiq Rørvik besørge videreforsendelse av histologi- og mikrobiologiprøver til PHARMAQ Analytiq Bergen. Det er da viktig at disse prøvene leveres inn separat, ferdig pakket og klar til videresending i henhold til vår instruks. Dette er spesielt viktig for histologiprøver slik at vi beskytter personell og miljø mot formalineksponering. Prøver for videresending må leveres inn til oss før kl 14 for sikre at vi levere på svarfristene vist under.


Standard leveringstid:

Leveringstid hast:

 

Kontaktinformasjon Rørvik:

PHARMAQ Analytiq, Innovarena, Fjordgata 8, 7900 Rørvik


Elise Hjelle
Product Manager Smolt
Ingrid Gamlem
Laboratory Engineer and advisor Smolt
Zoetis kjøper Fish Vet Group og øker analyse kapasiteten til oppdrettsnæringen

Styrking av laboratorie- og miljøtesting som kompletterer Pharmaqs tilbud til fiskeprodusenter i sentrale akvakulturmarkeder

PARSIPPANY, N.J.– 1. juli 2020 – Zoetis har i dag kunngjort at selskapet har kjøpt Fish Vet Group av Benchmark Holdings, PLC, som et strategisk tilskudd til Pharmaq som utvikler og markedsfører fiskehelseprodukter og vaksiner og tilbyr tjenester innen vaksinasjon og diagnostikk til oppdrettsnæringen. Oppkjøpet av Fish Vet Group øker tilstedeværelsen i sentrale markeder, og utvider porteføljen innen analyser som tilbys av Pharmaq Analytiq.

Les hele saken her>


Kontroller at formalinglass er tilstrekkelig lukket

For å unngå eksponering av formalin for teamet vårt på mottak, ber vi om at det kontrolleres at formalinglass er tilstrekkelig lukket og skrudd helt ned til gjengene før de sendes inn til oss. Formalin er blant annet kreftfremkallende og må håndteres med største forsiktighet. Du kan lese mer om stoffet og sikkerhetsdatablad her og våre anbefalninger.
Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as