Gå til innholdet

Mikrobiologi

PHARMAQ Analytiq har åpnet nytt laboratorium for mikrobiologi - et moderne og fremtidsrettet mikrobiologilaboratorium for diagnostikk og forebyggende fiskehelse- og velferd. Vi kan tilby våre kunder et moderne laboratorium med mulighet for å tilpasse metoder og leveranser etter kundens behov. Med mikrobiologilaboratoriet, i tillegg til PHARMAQ Analytiq's allerede veletablerte laboratorier for real-time qPCR og histologi, har vi nå komplementerende analyser for diagnostikk og forebyggende fiskehelse, og kan således tilby våre kunder en helhetlig analysepakke.

Vi tilbyr analyser innen klassisk mikrobiologi, med identifisering av de mest vanlig forekommende sykdomsbakteriene hos oppdrettsfisk, samt analyser for å undersøke antibiotikaresistens og overvåking av mikrobiota i RAS-anlegg. Videre vil vi utvikle våre tjenester til å inkludere moderne NGS-teknologi for omfattende og hurtig karakterisering av gener og genom fra bakterier som er relevante innen diagnostikk. Dette innebærer blant annet, fullgenombestemmelse av bakterier for både slektskapsbestemmelse og sporing av smitteveier, samt grunnleggende karakterisering av potensielle nye bakterier i oppdrett. I tillegg ønsker vi å sekvensere og overvåke mikrofloraen i oppdrettsmiljøet, for økt kunnskap av forståelse for hvordan sammensetningen og ulike mikrobiota profiler påvirker fiskehelse- og velferd.

Mikrobiologien er en viktig faktor for suksess i oppdrettsnæringen og det er behov for økt kunnskap, både når det gjelder spesifikke agens, og også om sammensetningen av bakterieflora i RAS-anlegg. Vi kan her tilby analyser fra et spesiallaboratorium for mikrobiologi, med fokus på fiskehelse- og velferd, og vi vil jobbe i tett dialog med næringen for å kunne bidra med å løse utfordringer i oppdrettsnæringen knyttet til mikrobiologi.

 Irja Sunde Roiha
Microbiology manager
Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as