Gå til innholdet

Fiskens vev gir mange svar

PHARMAQ Analytiq sitt fiskehistologiteam: Fiskehelsesjef Renate Johansen, Fiskehelseekspert Trygve Poppe, Fiskehistolog Pernilla Simolin og daglig leder Siri Vike.

Ved å se på fiskens vevsrespons (histologi) får man mange svar på hvordan det står til med både fiskens helse og velferd. Histologi er derfor et viktig verktøy som sammen med PCR gir et godt bilde på hvordan fisken har det. Behovet for histologi er derfor sterkt økende, og PHARMAQ Analytiq er derfor glade for å ha fått med Pernilla Simolin i sitt histologi-team.

Pernilla Simolin er utdannet veterinær og har flere års erfaring med fiskehistologi både fra FishGuard og Veterinærinstituttet. Hun har også jobbet mange år som fiskeveterinær i felt bl.a. på Averøy, noe som gir god bakgrunn for den jobben hun nå skal gjøre i fiskediagnostikkgruppen til PHARMAQ Analytiq. -Vi har en helhetlig fiskediagnostikk som ikke bare er rettet mot å finne årsak til problemer, men å finne løsningene, sier daglig leder Siri Vike. Løsningene ligger ofte i overvåkning og forebygging.

Histologi er ingen ny metode, men den brukes nå på nye måter. PHARMAQ Analytiq har en digital løsning noe som sikrer raske svar når oppdretterne trenger det. Kartlegging av gjellestatus før avlusning har f.eks. vist seg å være svært avgjørende for å velge rett avlusningsmetode. Når fisken skal igjennom ulike mekaniske avlusninger er den avhengig av full gjellekapasitet for å overleve.

-Avlusing av fisk med gjellebetennelse kan sammenlignes med at vi mennesker skulle bli tvunget til å løpe maraton når vi har lungebetennelse, noe som går svært dårlig. Ved gjellebetennelse er det viktig at fisken får så mye ro og fred som mulig, sier histologisjef Renate Johansen. Kunnskap om gjellestatus til fisken er derfor helt avgjørende før planlegging av avlusing og behandlinger som fiskene skal igjennom.

Med Pernilla om bord er vi klar for videre global satsning ved å tilby våre tjenester i alle land der PHARMAQ selger sine vaksiner. God fiskediagnostikk er avgjørende for å dokumentere at vaksinene har god effekt. Trygve Poppe gleder seg til nye utfordringer med Tilapia, Pengasius og andre eksotiske fiskearter. Pernilla vil hovedsakelig jobbe med det norske laksemarkedet, mens Renate Johansen spesialiserer seg på rognkjeks og leppefisk.


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as