Gå til innholdet

Smitteovervåkning

PHARMAQ Analytiq tilbyr analyser og rådgivning som gir innsikt i sykdomsstatus og fiskehelse. Vi benytter molekylærbiologiske metoder som gir deg en konkret og objektiv status på tilstedeværelse og mengde av virus, bakterier og parasitter. 

PHARMAQ Analytiq tilbyr analyser og rådgivning som gir innsikt i sykdomsstatus og fiskehelse. Vi benytter molekylærbiologiske metoder som gir deg en konkret og objektiv status på tilstedeværelse og mengde av virus, bakterier og parasitter. Ved at man til en hver tid har kontroll på smittestatus får man bedre tid til å planlegge og iverksette nødvendige tiltak for å redusere tap dersom sykdom inntreffer.

Vi er akkreditert for en rekke analyser. Les mer om vårt akkrediteringomfang her.

Analysesvar vil foreligge i løpet av 5 virkedager eller 1 virkedag ved hasteprøver.

Virus

Bakterier

Parasitter

Bilde av et rognkorn som overføres til et prøverør for realtime RT-PCR

En rekke smittsomme agens kan skjule seg i et enkelt rognkorn.


Øyvind André Tønnessen

Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as