Gå til innholdet

Vår visjon


Vi skaper fremgang for akvakulturnæringen.

PHARMAQ Analytiq anvender målrettet forskning og effektive analyser for å i vareta fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturnæringen.

Forskning og utvikling står sentralt i bedriftens utvikling og vi samarbeider både med selskap i oppdrettsnæringen og forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

Vår smolttest og smoltsertifikat ble raskt en bransjestandard og smoltportalen som ble introdusert i 2009 er en suksess som verktøy for smoltprodusentene

Våre verdier

Kvalitet

Kontinuerlig fokus på kvalitet i alle våre aktiviteter er for oss en forutsetning for å yte best og skape muligheter for forbedringer.

Dynamikk

Rask vekst og utvikling i en global næring skaper utfordringer og behov for kontinuerlig fornyelse. Vår vilje til endring opprettholder fleksivilitet og engasjement til det beste for alle