Gå til innholdet

Vår visjon


Vi skaper fremgang for akvakulturnæringen.

PHARMAQ Analytiq anvender målrettet forskning og effektive analyser for å i vareta fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturnæringen.

Forskning og utvikling står sentralt i bedriftens utvikling og vi samarbeider både med selskap i oppdrettsnæringen og forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

Vår smolttest og smoltsertifikat ble raskt en bransjestandard og smoltportalen som ble introdusert i 2009 er en suksess som verktøy for smoltprodusentene

Våre verdier

Kvalitet

Kontinuerlig fokus på kvalitet i alle våre aktiviteter er for oss en forutsetning for å yte best og skape muligheter for forbedringer.

Dynamikk

Rask vekst og utvikling i en global næring skaper utfordringer og behov for kontinuerlig fornyelse. Vår vilje til endring opprettholder fleksivilitet og engasjement til det beste for alle

Innovasjon

Et miljø for nyskapning kombinert med kompetanse og teknologi skaper resultater og nye muligheter. Nøkkelen til nye ideer og forståelse av felles utfordringer er åpen kommunikasjon med kunder og forskningsmiljøer.

Lagånd

Et fellesskap om mål og retning skaper identitet og energi. I samarbeid med andre skapes de beste løsningene.
Vår historie

Havbruksinstituttet AS ble stiftet i år 2000 for å yte tjenester innen oppdrettsnæringen.

Våre tjenester var rådgivning, biologisk kvalitetssikring og produksjonsoptimalisering.

I 2008 åpnet selskapet sitt topp moderne realtime RT-PCR laboratorium for påvisning av sykdomsagens. Laboratoriet ble akkreditert av Norsk Akkreditering i januar 2011.

Havbruksinstituttet AS ble så oppkjøpt i 2012 av PHARMAQ Holding AS, og skiftet navn samme år til PHARMAQ Analytiq.

I dag er analyser og rådgivning for smoltifisering og smitteovervåkning bærebjelkene i selskapet. Vi har spesialisert oss på analysetjenester og rådgivning for økt fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturnæringen.


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as