Gå til innholdet
Søk etter ansatte

Administrasjonen

 • Siri Vike

  Director Strategic Development

  Tlf: 913 46 394


  20 års erfaring med forebyggende fiskehelse - i Chile, Norge og Canada både som oppdretter, forsker og leverandør til næringen. Har Dr.grad i fiskehelse som er basert på arbeid med ILA-viruset i Chile.

 • Nils Arne Grønlie

  General Manager

  Tlf: 992 98 095
 • Stian Nylund

  R&D Manager

  Tlf: 456 66 249


  Har Mastergrad i Molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen og er i avlsutningsfasen av sin PhD på gjellesykdom hos Atlantisk laks. Har over 12 års erfaring med anvendt molekylærbiologisk metodikk i forbindelse med fiskeoppdrett.

 • Pål Nilsen

  Operations Manager

  Tlf: 995 99 685


  Fiskehelsebiolog med ti års erfaring fra R&D i PHARMAQ AS. Har nylig avsluttet Nærings-Ph.D. med fokus på immunprofylakse hos reker.

Forskning og utvikling

 • Liv Sandlund

  Scientist

  Tlf: 952 44 141


  Master i Molekylærbiologi fra UiB og PhD i Molekylærparasittologi fra SLRC (Bergen) med fokus på hormonregulering av reproduksjon og skallskifte/vekst hos lakselus. Har ni års erfaring med bruk av anvendte molekylærbiologiske metoder og laboratoriearbeid.

Salg

Histologi

 • Renate Johansen

  Histology Manager

  Tlf: 944 36 288


  Er utdannet veterinær med doktorgrad i fiskepatologi og har over 16 års erfaring med fiskediagnostikk og forskning.

 • Alf Dalum

  Histopathologists

  Tlf: 482 04 930


  Er utdannet veterinær og fullførte i 2017 en doktorgrad på gjellemorfologi og gjelleimmunologi. Er spesielt interessert i gjellehelse og fiskeimmunologi, og har bred kompetanse på morfologiske teknikker.

 • Trygve Poppe

  Expert Advisor Histopathologists

  Tlf: 918 76 504


  Har 25 års erfaring med forskning, undervisning og diagnostikk av fiskesykdommer. Doktorgrad i fiskehelse og forfatter/medforfatter av flere lærebøker.

 • Helle Holm

  Histopathologists

  Tlf: 988 73 833


  Veterinær med 7 års erfaring og doktorgrad innen immunrespons ved lakselusinfeksjoner

Smolt

Mikrobiologi

 • Irja Sunde Roiha

  Microbiology manager

  Tlf: 456 61 665


  Cand.scient. i Mikrobiologi fra UiB/UNIS og PhD i Biologi fra UiB, med fokus behandling av syke fiskelarver i oppdrett. Har 17 års erfaring med anvendt bruk av mikrobiologiske metoder og laboratorie- og feltarbeid.

Laboratorie

 • Bilde av Miriam Furne

  Miriam Furne

  Lab Manager  Har Master i Akvakultur og PhD i Fiskefysiologi fra Universitetet i Granada. Har over 10 års erfaring innen biokjemiske og molekylærbiologiske teknikker og har jobbet som forsker med ernæring, fysiologi, immunologi og helse hos fisk ved forskjellige institusjoner.

 • Stina Storebråten

  Laboratory Engineer  Har Master i Analytisk kjemi fra Universitetet i Bergen og ti års erfaring innen oljeindustrien, der de siste fem årene har vært som laboratorieingeniør.

 • Siri Sakya

  Laboratory Engineer  Har Bachelor i Molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen med fokus på PCR, immunblotting, immuncytokjemi og flowcytometri.

 • Anette Mjanger

  Logistics and Reception Manager  Har Bachelorgrad i Havbruksteknologi fra Høgskolen i Bergen og 3 års erfaring innen oljeindustrien, derav 1,5 år i fast rotasjon offshore. Har jobbet hos det franske havforskningsinstituttet Ifremer, og har tre års erfaring på laboratorium.   

 • Lorentze Hope Hornnes

  Laboratory Engineer  Har mastergrad i molekylærbiologi frå Universitetet i Bergen med fokus på PCR, sekvensering og cellekulturarbeid. Har erfaring med mikrobiologi og diagnostiske verktøy som realtime RT-PCR  frå medisinsk laboratorium.

 • Camilla Marie Bøe

  Laboratory Engineer  Har mastergrad i geobiologi fra Universitetet i Bergen med fokus på diagnostiske verktøy som PCR og sekvensering. Har 3 års erfaring fra oljeindustrien som feltingeniør.

 • Arnfinn Lodden Økland

  Laboratory Engineer

 • Kjetil Thorstensen

  Laboratory Engineer  Har mastergrad i Molekylærbiologi ved UiB i samarbeid med NIFES, hvor fokus var toksikologi og utviklingsbiologi med bl.a. RT-PCR som metode.
  Har jobbet 3 år med RT-PCR og immunologiske metoder innen medisinsk diagnostikk på sykehus.

 • Ingrid Gamlem

  Laboratory Engineer & Advisers  Har Mastergrad i Havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen med fokus på vekstprestasjon hos Atlantisk laks i semi-lukkede anlegg (S-CCS) sammenlignet med tradisjonelle åpne merdsystem.

 • Lise Fismen

  Laboratory Engineer  Har Mastergrad i Medisinsk cellebiologi og PhD i biokjemi fra UiB. 15 års laberfaring med biokjemiske og molekylærbiologiske teknikker.

 • Elisabeth Plünnecke

  Laboratory Engineer

 • Åsta Ottesen

  Laboratory Engineer  Har mastergrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen med fokus på qPCR, sekvensering og cellekulturarbeid. Har tidligere vært ansatt som avdelingsingeniør innen medisinsk forskning, med fokus på metoder innen immunocytokjemi, cellekultur og enzymatiske assay.

 • Grethe Elin Tronrud

  Logistics Reception Manager  30 års erfaring fra oljebransjen. Prosjekt- og prosessrelatert arbeid samt ledelse, salg og markedsføring


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as