Gå til innholdet

Overvåkningsprogram for rensefisk

PHARMAQ Analytiq tilbyr en rekke analyser for deteksjon av aktuelle patogener som kan ramme rensefisk

Kontroll med lakselus ved bruk av rensefisk er et mål for mange aktører i nøringen, men dette krever at rensefisken er frisk og ikke bærer av smitte/patogener som den eller laksen kan bli syk av. PHARMAQ Analytiq tilbyr en rekke analyser for deteksjon av aktuelle patogener som kan ramme rensefisk. Disse inkluderer blant annet Pasturella sp., Aeromonas salmonicida sp., Tenacibaculum sp., ulike Vibrioarter, samt flere parasitter.

Ved bruk av et overvåkningsprogram kan rensefiskoppdrettere redusere smitterisiko for eksempel ved salg av fisk. Tidlig deteksjon av agens gir mulighet for tiltak og dermed redusert risiko for utbrudd. Før vaksinering kan det også være aktuelt å vite om fisken er bærer av enkelte patogener for å vudere håndtering og fare for sykdomsutvikling. Å hindre vertikal overføring av smitte/patogener fra stamfisk til avkom kan også bli en aktuell problemstilling.

"Muligheten for å screene rensefisk har lenge vert etterspurt, og satsningen vi nå ser på oppdrett av rognkjeks og leppefisk gjenspeiler den viktige betydningen av dette verktøyet i kampen mot lakselus. For å utnytte potensialet fullt ut er det viktig at rensefisken er smittefri både for seg selv og laksen den deler merd med" sier forskningssjef i PHARMAQ Analytiq Stian Nylund.

Ta kontakt for å vite hvilke agens som kan utgjøre en risiko i dag.


Renate Johansen
Histology Manager

Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as