Gå til innholdet

Stian Nylund, FoU-sjef. Foto: PHARMAQ Analytiq

Nytt verktøy for påvisning og kartlegging av Vibrio anguillarum serotyper på rognkjeks

PHARMAQ Analytiq har utviklet en ny PCR-metode for å påvise alle kjente varianter av Vibrio anguillarum på rognkjeks. 

Bakterien Vibrio anguillarum er assosiert med sykdommen vibriose i flere fiskearter i det marine miljø. Disse bakteriene forekommer i ulike varianter/serotyper, og historisk sett har serotype O1 vært dominerende i laksefisk, mens serotype O2 er mest vanlig hos marine arter, som for eksempel torsk. Serotype O2 deles videre i O2a, O2b og O2x. Utviklingen av relevante vaksiner rettet mot disse ulike serotypene har ført til reduksjon av antall tilfeller av vibriose i nyere tid, og erfaring har vist at det er viktig å inkludere rett serotype i vaksinene for å få korrekt og tilstrekkelig beskyttelse.

For rognkjeks, har det tidligere ved Vibriose utbrudd vært påvist både O1, og O2a varianter av bakterien. Nå har PHARMAQ Analytiq utviklet spesifikke analyser for å påvise og skille mellom disse i sine kartleggings- og overvåkningsprogram. I tillegg har variantene blitt inkludert som komponenter i vaksineprogram rettet mot rognkjeks.

Ansamlinger av små stavbakterier i milt på rognkjeks med Vibriose. Foto: PHARMAQ Analytiq

Høsten 2017 kom det tilbakemelding fra flere rognkjeksprodusenter om at det forekom utbrudd av vibriose, på fiskegrupper som var vaksinert mot O1, og O2a varianter av bakterien. Histologi bekreftet påvisning av bakterier i sirkulasjonen som bildet viser. Ved realtime RT-PCR analyseprøver fra disse fiskegruppene, kunne hverken O1, eller O2a varianten påvises. Videre kartlegging viste en ny Vibrio anguillarum variant som serologisk hadde affinitet for serotype O2b. Konklusjonen så langt er at det er en O2 variant ulik O2a. Derfor jobbes det videre for å se om den kan karakteriseres som en O2b, O2x eller en helt ny variant.

- For å kartlegge viktigheten og utbredelsen av denne varianten av Vibrio anguillarum i produksjon av rognkjeks, har PHARMAQ Analytiq utviklet en ny analyse som kan påvise, og skille mellom O1, O2a og O2b/O2x.  Det anbefales derfor at det analyseres for alle varianter ved rutineundersøkelser for Vibrio anguillarum for å sikre nøyaktig diagnose, sier FoU-sjef, Stian Nylund.

 


Stian Nylund
FoU sjef

Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as