Gå til innholdet

Kratersyke hos rognkjeks

I år har vi fått inn prøver fra flere rognkjeksanlegg med en tilstand som vi kaller kratersyke. Kratrene er sett i huden på fisk fra 10g til 1kg, og både på land- og sjøanlegg. Tapene har til dels vært betydelige og selv om vi påviser Tenacibaculum sp. på alle anleggene er det ikke avklart om dette alene er årsak til problemet. De fleste tilfeller har vært på vinteren i Nord Norge og har medført til dels høy dødelighet. Sykdommen later til å spre seg innen den enkelte merd og mellom merder på anlegget.

Innsendt fisk har i hovedsak hatt sår i hoderegionen. De fleste lesjoner er sirkulære med en diameter på inntil 5 mm og med et tydelig søkk eller «krater» sentralt (Bilde 1).  De fleste kraterene er lokalisert langs over- og underkjeverand, periorbitalt (rundt øyet) og langs beinknuter i den dorsale midtlinje. Spredte lesjoner sees også andre steder på kroppen, særlig på rygg og sider og vanligvis i tilknytning til beinknuter. Lesjonene løsnet relativt lett fra underlaget og etterlater et lyst krater (Bilde 1). Det er tydelig depigmentering rundt små og tidlige lesjoner, spesielt bak på kroppen. Ingen funn i indre organer. Direkte mikroskopi av skrap fra lesjonene viste store mengder tett sammenvevde filamentøse strukturer.

Bilde 1: Sirkulære lesjoner i huden til rognkjeks

Histologisk undersøkelse

Epidermis i affiserte områder er stort sett totalt fraværende og erstattet med tykke matter eller puter av slanke, filamentøse bakterier vevd samme til en tett matrix (Bilde 2). I denne matrix sees også  det mørkere ovale eller sirkulære partier med en noe annen struktur (Bilde 2). De fleste lesjonene lot til å være utgått fra de spisse beinknutene i huden som er så karakteristiske for rognkjeks.  I muskulaturen under lesjonene er det stedvis omfattende muskeldegenerasjon og fullstendig myolyse. Stedvis observeres også store mengder filamentøse bakterier som infiltrerte muskulaturen under lesjonene. Det er minimal betennelsesreaksjon og lite blødninger i tilknytning til lesjonene.