Gå til innholdet

Rensefisk

Kontroll med lakselus ved bruk av rensefisk er et mål for mange aktører i næringen og produksjon av rognkjeks og berggylt er en næring i vekst. For å utnytte rensefiskens potensial fullt ut er det viktig at den er smittefri både for å sikre fiskens velferd, men også for å skjerme laksen den deler merd med. Muligheten for overvåkning og kontroll over sykdomsagens er derfor svært viktig for å sikre en robust og raskt voksende rensefisknæring. Vi jobber fortløpende med utvikling av verktøy for å se på tilstedeværelse, utbredelse og konsekvens av patogener i rensefiskoppdrett, slik at hensiktsmessige og gode tiltak kan iverksettes.

Bilde av rognkjeks

Prosjektoversikt/forskningsfokus

Pasteurella sp.

Atypisk furunkulose

Ulike vibrio arter

Rensefisk og agd

Nye agens


Stian Nylund
FoU sjef
Kratersyke hos rognkjeks

I år har vi fått inn prøver fra flere rognkjeksanlegg med en tilstand som vi kaller kratersyke. Kratrene er sett i huden på fisk fra 10g til 1kg, og både på land- og sjøanlegg. Tapene har til dels vært betydelige og selv om vi påviser Tenacibaculum sp. på alle anleggene er det ikke avklart om dette alene er årsak til problemet. De fleste tilfeller har vært på vinteren i Nord Norge og har medført til dels høy dødelighet. Sykdommen later til å spre seg innen den enkelte merd og mellom merder på anlegget.

Kratersyke hos rognkjeks - les hele saken