Gå til innholdet

ØVERSTE BILDE: Totalt ødelagt kompakt lag av hjerte på regnbueørret med mye funn av Perkinsus-lignende strukturer. NEDERSTE BILDE: Nærbilde av hjertevev med store mengder Perkinsus-lignende strukturer i ulike stadier både fritt og intracellulært. Foto: PHARMAQ Analytiq

Perkinsus-lignende protist igjen påvist på regnbueørret i Norge

PHARMAQ Analytiq påviste Perkinsus-lignende protister på 3 regnbueørret anlegg i 2018. En lignende organisme er tidligere beskrevet av UiB på to norske regnbueørret anlegg i 2002. PHARMAQ Analytiq og Universitetet i Bergen vil nå samarbeide for å karakterisere denne organismen videre, og kartlegge betydningen av den. Lignende protister er kjent for å kunne gi problemer på østers og smittekilden i Norge er ukjent.

Protister er i en klasse mellom sopp og parasitter, og heldigvis opptrer disse sjeldent på fisk. Ichthyophonus hoferi er den mest kjente protisten da den er utbredt på sild langs norske kysten og opptrer sporadisk på bl.a. rognkjeks i oppdrett. Perkinsus er en gruppe protister som er mest kjent fra østers hvor den kan gi høy dødelighet. Bortsett fra beskrivelsen av Perkinsus-lignende protist på regnbueørret i Norge i 2002, har vi ikke kjentskap til andre påvisninger av denne organismen på fisk.

Så langt er den Perkinsus-lignende protisten påvist på noen få dødfisk i tre anlegg med regnbueørret. Alle tre anlegg ligger på Vestlandet, men med stor spredning geografisk. Et gjennomgående funn på de affiserte fiskene er store granulomer i hjerte. Histologisk ble organismene hovedsakelig påvist i den ytre kompakte delen av hjertemuskelen og i rød skjelettmuskel, dvs i fiskens mest oksygenrike muskellag, og stedvis var muskelen helt ødelagt av nekroser og betennelse. PHARMAQ Analytiq jobber nå med UiB for å etablerer og validerer en PCR for påvisning av organismen, og dette vil gi mulighet for å se på utbredelse og lete etter smittekilden. Stillehavsøsters er en av artene som bør sjekkes som mulig smittekilde, og denne østersen har spredt seg veldig i Norge de senere årene.

Dette er en protist vi ikke har sett tidligere, og nå er den påvist på tre anlegg, sier Histologisjef Renate Johansen. Protister krever ingen mellomvert og kan oppformeres direkte i fisken. Dette gir grunn til å overvåke situasjonen, og viktig å få på plass gode diagnostiske verktøy. Så langt er sykdommen bare påvist tilfeldig på noen få dødfisk, og dette kan peke mot at det ikke er en primær fiskepatogen, men en organisme som normalt infiserer andre organismer enn fisk. Viktig å få på plass kunnskap for å forebygge sykdommen slik at den ikke etablerer seg i norsk oppdrett, sier Johansen.


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as