Gå til innholdet

Gjellesykdom hos laks og ørret

PHARMAQ Analytiq jobber aktivt med å tilegne seg kunnskap om de ulike agens som gir gjelleproblemer i oppdrettslaks.

PHARMAQ Analytiq jobber aktivt med å tilegne seg kunnskap om de ulike agens som gir gjelleproblemer i oppdrettslaks. Kunnskap om ulike agens vil åpne opp nye muligheter for å kontrollere og begrense gjelleproblemene i oppdrettsnæringen.

Gjellesykdom hos laks er forbundet med en rekke patogener, inkludert bakterier, virus, mikrosporidier og andre parasitter. Begrepet "gjellesykdom" er en generell beskrivelse av flere forhold som påvirker gjellene på laks og inkluderer sykdommer som proliferativ gjellebetennelse (PGI), proliferativ gjellesykdom (PGD), amøbisk gjellesykdom (AGD) og epitheliocystis.

Registrerte tilfeller av gjellesykdom i Norge har økt de siste årene, spesielt med tanke på AGD. Samtidig har antallet karakteriserte patogener assosiert med gjellesykdom også økt. Rollen til hvert patogen i de ulike sykdomsforløp, og deres fordeling langs kysten, må belyses ytterligere.

PHARMAQ Analytiq er en av aktørene i et 3-årig FHF-prosjekt "Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans med vekt på fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte kloner fra laks og andre verter". Kunnskapen som genereres her vil ha betydning for hvordan man på en mest kostnadseffektiv måte håndterer sykdommen AGD.


Renate Johansen
Histology Manager

Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as