Gå til innholdet
Petriglass med gjellebue

Ny spesifikk AGD-analyse

PHARMAQ Analytiq kan nå tilby en nyutviklet spesifikk analyse for Paramoeba perurans, amøben som forårsaker AGD. Betydelig økt sensitivitet gjør at amøben kan påvises flere uker tidligere enn ved bruk av eldre analyser. Dette gir oppdrettere og fiskehelsetjenester dyrebar tid til å skaffe seg bedre innsikt i AGD situasjonen, og om nødvendig koordinere behandling.

Ulike amøber av slekten Paramoeba sp. finnes både på oppdrettsfisk og villfisk i norske farvann. Flere av disse amøbene er ikke assosiert med sykdom, og alt tyder på at det kun er når arten Paramoeba perurans er til stede at det er fare for utvikling av sykdommen AGD på laks, ørret eller rensefisk. I tillegg viser nye data at det eksisterer ulike varianter av Parmoeba perurans som trolig kan gi ulikt sykdomsforløp.

PHARMAQ Analytiq har jobbet lenge med et stort utvalg av forskjellige amøbeisolater, både Paramoeba sp. og P. perurans, for å utvikle en optimal analyse. Uten denne kunnskapen risikerer man å lage en analyse som ikke fanger opp nøyaktig det man leter etter, og at man kan få utslag på amøber som trolig ikke er direkte farlige for fisken. I tillegg risikerer man at amøben er tilstede, men at analysen overser den. PHARMAQ Analytiq har basert sin nye analyse på alle kjente isolater fra Norge hvilket gir oss trygghet om at den nye analysen finner nøyaktig det den skal finne.

Tabell 1. Eksempler på forskjellen i andel positive prøver (prevalens) mellom gammel og ny analyse utført på samme prøveuttak.

Rapportnr. Gammel analyse
(prevalens)
Ny analyse
(prevalens)
1 20 % 80 %
2 33 % 100 %
3 44 % 100 %
4 10 % 90 %
5 10 % 100 %
6 50 % 100 %

I tillegg til å påvise alle kjente genetiske varianter av P. perurans er den nye analysen betydelig mer følsom enn tidligere. Økt sensitivitet gir tidligere påvisning, noe som i praksis betyr mer tid for oppdrettere og fiskehelsetjenester til å evaluere situasjonen og samle inn ytterligere data om fiskens helsestatus.

2015 er første året der lokaliteter ikke ble fri for amøbe i løpet av vinteren. Dette kan bety økt smittepress og tidligere utvikling av AGD sammenlignet med fjoråret. Vi anbefaler derfor nå å gjennomføre et prøveuttak på risikoanlegg for å avdekke status med tanke på Paramoeba perurans. Videre bør det systematisk overvåkes frem til påvisning hvor i tillegg nye tiltak slik som gjellescoring, mikroskopering og annen helsesjekk bør iverksettes. 

Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer om den nye analysen!


Renate Johansen
Histology Manager

Kanskje den viktigste funksjonen til realtime RT-PCR i overvåkning av sykdomsagens i oppdrett er å sikre påvisning så tidlig som mulig, helst før fremtredende sykdomstegn oppstår. For at dette skal være mulig må analysene som benyttes være sensitive nok, uten at dette går på bekostning av spesifisiteten. Dette føler vi at vi oppnådd med denne analysen, og vi håper dette vil være til nytte nå som vi går inn i en ny AGD-sesong.

Stian Nylund, FoU-sjefThormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as