Gå til innholdet

Atlantisk laks og regnbueørret

Innen produksjon av atlantisk laks og regnbueørret er vi involvert i en rekke prosjekter for å løse utfordringer i settefisk-, matfisk- og stamfiskfasen av produksjon. Fokusområder inkluderer smoltifisering, gjelleproblematikk- og sykdom og CMS. I tillegg deltar PHARMAQ Analytiq som bedriftspartner i et senter for forskningsrevet innovasjon (SFI), CtrlAQUA. Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Prosjektoversikt/forskningsfokus

SFI: CtrlAQUA

FHF: AGD

FHF: CMS

Vaksine


Stian Nylund
FoU sjef
Petriglass med gjellebue

Ny spesifikk AGD-analyse

PHARMAQ Analytiq kan nå tilby en nyutviklet spesifikk analyse for Paramoeba perurans, amøben som forårsaker AGD. Betydelig økt sensitivitet gjør at amøben kan påvises flere uker tidligere enn ved bruk av eldre analyser. Dette gir oppdrettere og fiskehelsetjenester dyrebar tid til å skaffe seg bedre innsikt i AGD situasjonen, og om nødvendig koordinere behandling.

Ny spesifikk AGD-analyse - les hele saken


Gjellesykdom hos laks og ørret

PHARMAQ Analytiq jobber aktivt med å tilegne seg kunnskap om de ulike agens som gir gjelleproblemer i oppdrettslaks.

Gjellesykdom hos laks og ørret - les hele saken


Relevant forskning

Prevalence of piscine myocarditis virus (PMCV) in marine fish species

The first detections of subtype 2-related salmonis alphavirus (SAV2) in Atlantic salmon, Salmo salar L., in Norway

Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans med vekt på fenotypisk og