Gå til innholdet

Atlantisk laks og regnbueørret

Innen produksjon av atlantisk laks og regnbueørret er vi involvert i en rekke prosjekter for å løse utfordringer i settefisk-, matfisk- og stamfiskfasen av produksjon. Fokusområder inkluderer smoltifisering, gjelleproblematikk- og sykdom og CMS. I tillegg deltar PHARMAQ Analytiq som bedriftspartner i et senter for forskningsrevet innovasjon (SFI), CtrlAQUA. Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Prosjektoversikt/forskningsfokus

SFI: CtrlAQUA

FHF: AGD

FHF: CMS

Vaksine


Stian Nylund
FoU sjef

Renate Johansen
HistologisjefTenacibaculum maritimum i et gult slimete belegg ytterst på gjellefilamentene. Filamentene er avkortet i det affiserte område.

Ny analyse for påvisning av Tenacibaculum maritimum

PHARMAQ Analytiq har nå etablert en ny Realtime RT PCR analyse for påvisning av Tenacibaculum maritimum. Bakterien er assosiert med gjelleskader og opptrer sammen med flere andre kjente agens. Det har siste tiden vært flere påvisninger på rognkjeks og laks, men betydningen og utbredelsen er foreløpig ukjent.

Ny ana