Gå til innholdet

Viruset som forårsaker hjertesprekk hos laks er tilstede i rognvæske og melke

Innslag av fisk som dør på grunn av hjertesprekk (CMS) dukker gjerne opp på slutten av produksjonsfasen i sjø. Fra Fiskehelserapporten kan vi lese at Veterinærinstituttet påviste 107 tilfeller av CMS i 2014 og at dette er fjerde året på rad at antall påviste tilfeller av sykdommen øker. Men hvor kommer viruset, Piscine Myokarditisvirus (PMCV), som forårsaker CMS fra? Dette er et av spørsmålene vi ønsker å finne svaret på gjennom vårt FoU-arbeid.

I dag screenes det for PMCV i hovedsak av to årsaker: Man ønsker å sjekke status på stamfisk, og man ønsker å bekrefte et CMS-utbrudd. Dette blir som å lese første og siste side i en bok, man har lite informasjon om hva som skjer underveis. Når kommer viruset inn i populasjonen? Hva er det som trigger et utbrudd?

Den største andelen av analyser for viruset utføres på hjerte, men melke og rognvæske blir også undersøkt. Et oppsiktsvekkende funn er at både melke og rognvæske er positiv for PMCV med lav mengde virus. Vi ser også linken mellom høy mengde virus i samme stamfisk. Dette er en god overlevelsesstrategi for et virus. Høy replikasjon, eller oppformering, når verten gjør seg forplantningsklar, deretter videreføring av en liten mengde virus til neste generasjon. Slik kan viruset overleve frem til verten på ny skal reprodusere.

Vi har på ingen måte noen bekreftelse for vertikal overføring, men slike data er interessante nok til å ikke utelukke muligheten. Hypotesen styrkes av at vi også finner PMCV i settefiskanlegg, men da med sjøvannstilsetting. Det er derimot lite data tilgjengelig fra anlegg som ikke har sjøvannstilsetning, så vi kan heller ikke utelukke dette. Vi registrerer også en kobling mellom smoltgruppe og utbrudd av CMS. På lokaliteter med smolt fra ulike settefiskanlegg har man observert sykdomsutvikling sterkt knyttet til en enkeltgruppe av smolt.

Samlet sett er dette mer enn nok interessant data til å starte omfattende undersøkelser av ulike populasjoner helt fra stamfisk til slakt. Vi vil undersøke tilstedeværelsen og prevalens av PMCV gjennom flere, hele produksjonsforløp for å identifisere når viruset introduseres. Vi vil undersøke genetisk variasjon av viruset i samme fiskepopulasjon og om det skjer genetiske endringer i løpet av et produksjonsforløp. Dette vil gi innsikt nok til å vurdere hvilke tiltak som kan redusere effekt eller eliminere utbrudd av CMS. 

Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt for involvering i dette viktige arbeidet!


Stian Nylund
FoU sjef

Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as