Gå til innholdet

Forskning og utvikling

PHARMAQ Analytiq har et sterkt fokus på at våre tjenester og analyser skal ha sitt fundament i kunnskap gjennom forskning. Erfaring fra våre prosjekter blir aktivt benyttet i produktutvikling med et mål om å stadig kunne tilby bedre løsninger. I Kunnskapsbanken finner du en oversikt over både egenproduserte og eksterne publikasjoner, populærvitenskapelige artikler og avhandlinger som ligger i bunnen av vårt arbeid og som kan være interessante for deg.


Publikasjoner

Populærvitenskap

Avhandlinger


Stian Nylund
FoU sjef


Renate Johansen
Histology ManagerViruset som forårsaker hjertesprekk hos laks er tilstede i rognvæske og melke

Innslag av fisk som dør på grunn av hjertesprekk (CMS) dukker gjerne opp på slutten av produksjonsfasen i sjø. Fra Fiskehelserapporten kan vi lese at Veterinærinstituttet påviste 107 tilfeller av CMS i 2014 og at dette er fjerde året på rad at antall påviste tilfeller av sykdommen øker. Men hvor kommer viruset, Piscine Myokarditisvirus (PMCV), som forårsaker CMS fra? Dette er et av spørsmålene vi ønsker å finne svaret på gjennom vårt FoU-arbeid.

Viruset som forårsaker hjertesprekk hos laks er tilstede i rognvæske og melke - les hele sakenThormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as