Gå til innholdet
We make agriculture progress

Produkter og skjemaer

Produkter og skjemaer

Produkter og skjemaer

For kunder:

Vennligst skriv inn passordBruker ikke gjenkjentBruker ikke tilgjengeligFeil brukernavn/passordPassordpåminnelse feiletPassordet ble sendtBrukerobjektet er utdatert

To nye virus påvist på syk rognkjeksyngel – kartlegging av betydning pågår

Pharmaq Analytiq har påvist to nye virus fra klinisk syk rognkjeksyngel - nå starter arbeidet med å kartlegge utbredelse og betydning av disse. Det er derimot for tidlig å si om virusene har en sammenheng med sykdommen.

Les hele saken her >


Perkinsus-lignende protist igjen påvist på regnbueørret i Norge

PHARMAQ Analytiq påviste Perkinsus-lignende protister på 3 regnbueørret anlegg i 2018. En lignende organisme er tidligere beskrevet av UiB på to norske regnbueørret anlegg i 2002. PHARMAQ Analytiq og Universitetet i Bergen vil nå samarbeide for å karakterisere denne organismen videre, og kartlegge betydningen av den. Lignende protister er kjent for å kunne gi problemer på østers og smittekilden i Norge er ukjent.

Les hele saken her >


Ukjent årsak til økt forekomst av nyreproblemer hos norsk oppdrettslaks

PHARMAQ Analytiq har de siste årene registrert en økning i antall tilfeller med nyreproblemer hos laks - kalt nefrokalsinose. Den økte forekomsten er basert på observasjoner av tilstanden fra diagnostiske data - samt på tilbakemeldinger fra flere aktører i næringen. Mye kan også tyde på at post- og storsmoltproduksjon gjør laksen mottagelig for utvikling av denne lidelsen. Økningen sees både i RAS- og veletablerte gjennomstrømningsanlegg.

Les hele saken her >


Nytt verktøy for påvisning og kartlegging av Vibrio anguillarum serotyper på rognkjeks

PHARMAQ Analytiq har utviklet en ny PCR-metode for å påvise alle kjente varianter av Vibrio anguillarum på rognkjeks. 

Les mer om vår påvisning av Vibrio anguillarum herThormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as