Gå til innholdet
Søk etter ansatte

Administrasjonen

 • Siri Vike

  Daglig leder

  Tlf: 913 46 394


  20 års erfaring med forebyggende fiskehelse - i Chile, Norge og Canada både som oppdretter, forsker og leverandør til næringen. Har Dr.grad i fiskehelse som er basert på arbeid med ILA-viruset i Chile.

 • Stian Nylund

  Forskning og utviklingssjef

  Tlf: 456 66 249


  Har Mastergrad i Molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen og er i avlsutningsfasen av sin PhD på gjellesykdom hos Atlantisk laks. Har over 12 års erfaring med anvendt molekylærbiologisk metodikk i forbindelse med fiskeoppdrett.

 • Pål Nilsen

  Operations Manager  Fiskehelsebiolog med ti års erfaring fra R&D i PHARMAQ AS. Har nylig avsluttet Nærings-Ph.D. med fokus på immunprofylakse hos reker.

Forskning og utvikling

Salg

Histologi

 • Renate Johansen

  Histologisjef

  Tlf: 944 36 288


  Er utdannet veterinær med doktorgrad i fiskepatologi og har over 16 års erfaring med fiskediagnostikk og forskning.

 • Alf Dalum

  Histologirådgiver

  Tlf: 482 04 930


  Er utdannet veterinær og fullførte i 2017 en doktorgrad på gjellemorfologi og gjelleimmunologi. Er spesielt interessert i gjellehelse og fiskeimmunologi, og har bred kompetanse på morfologiske teknikker.

 • Trygve Poppe

  Ekspertrådgiver Histologi

  Tlf: 918 76 504


  Har 25 års erfaring med forskning, undervisning og diagnostikk av fiskesykdommer. Doktorgrad i fiskehelse og forfatter/medforfatter av flere lærebøker.

 • Pernilla Simolin

  Histologrådgiver

  Tlf: 995 13 398

Smolt

Laboratorie

 • Bilde av Miriam Furne

  Miriam Furne

  Laboratoriesjef  Har Master i Akvakultur og PhD i Fiskefysiologi fra Universitetet i Granada. Har over 10 års erfaring innen biokjemiske og molekylærbiologiske teknikker og har jobbet som forsker med ernæring, fysiologi, immunologi og helse hos fisk ved forskjellige institusjoner.

 • Emilia Lohndal

  Laboratorieingeniør  Har Master i Molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen og 10 års erfaring på laboratorium.

 • Stina Storebråten

  Laboratorieingeniør  Har Master i Analytisk kjemi fra Universitetet i Bergen og ti års erfaring innen oljeindustrien, der de siste fem årene har vært som laboratorieingeniør.

 • Siri Sakya

  Laboratorieingeniør  Har Bachelor i Molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen med fokus på PCR, immunblotting, immuncytokjemi og flowcytometri.

 • Anette Mjanger

  Logistikk- og Mottaksansvarlig  Har Bachelorgrad i Havbruksteknologi fra Høgskolen i Bergen og 3 års erfaring innen oljeindustrien, derav 1,5 år i fast rotasjon offshore. Har jobbet hos det franske havforskningsinstituttet Ifremer, og har tre års erfaring på laboratorium.   

 • Lorentze Hope Hornnes

  Laboratorieingeniør  Har mastergrad i molekylærbiologi frå Universitetet i Bergen med fokus på PCR, sekvensering og cellekulturarbeid. Har erfaring med mikrobiologi og diagnostiske verktøy som realtime RT-PCR  frå medisinsk laboratorium.

 • Camilla Marie Bøe

  Laboratorieingeniør  Har mastergrad i geobiologi fra Universitetet i Bergen med fokus på diagnostiske verktøy som PCR og sekvensering. Har 3 års erfaring fra oljeindustrien som feltingeniør.

 • Arnfinn Lodden Økland

  Laboratorieingeniør

 • Kjetil Thorstensen

  Laboratorieingeniør  Har mastergrad i Molekylærbiologi ved UiB i samarbeid med NIFES, hvor fokus var toksikologi og utviklingsbiologi med bl.a. RT-PCR som metode.
  Har jobbet 3 år med RT-PCR og immunologiske metoder innen medisinsk diagnostikk på sykehus.

 • Ingrid Gamlem

  Laboratorieingeniør  Har Mastergrad i Havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen med fokus på vekstprestasjon hos Atlantisk laks i semi-lukkede anlegg (S-CCS) sammenlignet med tradisjonelle åpne merdsystem.

 • Hilde Frotjold

  Laboratorieingeniør  Master i fiskehelse fra UiB med fokus på sykdomsutvikling i semi-lukkede anlegg (S-CCS) sammenlignet med tradisjonelle åpne merdsystem.


Thormøhlensgate 53D
N-5006 BERGEN

Utviklet av Imaker as